Kosatio - nadzowy budowlane

 

 

 

kosatio.pl   mgr inż. Janusz Sadżuga Toruń

Posiadam uprawnienia budowlane nr GP.IV.8346/162/TO/90/91

i wieloletnie doświadczenie w budownictwie

Jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr KUP/BO/0391/05

Dysponuję potwierdzoną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

praktyką przy nadzorowaniu robót budowlanych w zabytkach

nr BMKZ.4120.524.2012.SW