REFERENCJE

przeglądy budynków (roczne i 5-letnie) m.in.:

 

 • kamienica mieszkalna z lokalami użytkowymi, ul. Mickiewicza w Toruniu,
 • kamienica użytkowa z mieszkaniem, ul. Chełmińska w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Kasprowicza w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny oficyna, ul Krasińskiego w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny kamienica ul. Broniewskiego w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny kamienica ul. Krasińskiego w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny z budynkiem gospodarczym i lokalem użytkowym ul. Sobieskiego w Toruniu,
 • budynek gospodarczy ul. Bema w Toruniu,
 • budynek administracyjno-techniczny ul. Bema w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dekerta w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Bydgoska w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Armii Ludowej w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny wspólnoty mieszkaniowej, ul. Szeroka w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny wspólnoty mieszkaniowej, ul. Broniewskiego w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny wspólnoty mieszkaniowej, ul. Krasińskiego w Toruniu,
 • budynki mieszkalne wielorodzinne wspólnoty mieszkaniowej, ul. Łódzka w Toruniu,
 • budynek użytkowy (lokale użytkowe), ul. Łyskowskiego w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny wspólnoty mieszkaniowej, ul. Mickiewicza w Toruniu,
 • budynek użyteczności publicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego w Toruniu,
 • budynek użyteczności publicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Franciszkańska w Toruniu,
 • budynek użyteczności publicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Szczytna w Toruniu,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny wspólnoty mieszkaniowej, ul. Kpt. Drzewieckiego w Toruniu,
 • budynki użyteczności publicznej Sąd Okręgowy, ul. Piekary w Toruniu, 
 • budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Matejki w Toruniu...

Posiadam uprawnienia budowlane nr GP.IV.8346/162/TO/90/91

i wieloletnie doświadczenie w budownictwie

Jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr KUP/BO/0391/05

Dysponuję potwierdzoną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

praktyką przy nadzorowaniu robót budowlanych w zabytkach

nr BMKZ.4120.524.2012.SW